Advance Search
އޫރިދޫ ކަލަރ ރަން 2018

"އުރީދޫ ކަލަރަން 2018" މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ސިޓީގެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ކުލަޖެހުމުގެ ސަގާފަތާއިި އީދުތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ

23 November 2018, 23:00
11
Ooredoo Color Run 2018
ދިރާގުން އޯޓިޒަމް ކުދީންނަށް ޕްލޭގްރައުންޑެއް ހަދިޔާކުރުން

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑްވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ މަރުކަޒުގައި ދިރާގުން ގާއިމުކޮށްދޭން ނިންމި އައުޓްޑޯ ޕްލޭގްރައުންޑު މިއަދު ހުޅުވައިފިއެ

23 November 2018, 22:52
5
Dhiraagun Autism kudheennah Playground eh hadhiyaakurun
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޑިސްކަވަރ ސްކޫބާ ޑައިވް އިވެންޓް

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ބޭއްވި "ޑިސްކަވަރ ސްކޫބާ ޑައިވް" ހަރަކާތް

14 October 2018, 22:08
43
Dhuniyeyge fathuruverikamuge dhuvahaa gulhigen beyhvi  ‘Discover Scuba Dive’ event
ރަންތައްޓާ އެކު ދިވެހީން އުފާފާޅުކުރަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018ގެ ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީއާ އެކު ގައުމީ ޓީމު މާލެ އައުމުން އެތަކެއް ހާސް ސަޕޯޓަރުން ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުތް

19 September 2018, 03:35
21
SAFF Suziki Cup 2018